Samarbeid barnehage og hjem

Trygge barn =Fornøyde foreldre

Vi i Bambini ønsker i samarbeid med foreldrene å gi hvert enkelt barn mulighet til å utvikles ut ifra sine egne forutsetninger. Barnehagen skal gi foreldrene mulighet til innflytelse på barnas hverdag gjennom foreldrerådet og SU, og hverdagslig kommunikasjon.

Vi ønsker en åpen og tett dialog, og oppfordrer alle foreldre til å observere før foreldresamtalene. Dette gjør at foreldre får en bedre forståelse for barnas hverdag, og vi mener at samtalene blir med konstruktive ut ifra hvor barnet er utviklingsmessig.

Vi ønsker å tilpasse oss hvert enkelt barn og familie, i den grad dette er gjennomførbart og ikke går på bekostning av andre barn eller vår pedagogsik plattform.

Det lages månedlige planer og sendes ut informasjon pr epost.