Planleggingsdager 2020/2021

Vi har i løpet av barnehageåret 6 planleggingsdager

Planleggingsdager for barnehageåret 2020/2021 er:

  • 12. , 13. og 14. august 2020
  • 27.november 2020
  • 4. januar 2021
  • 28. mai 2021

 

Vi har forøvrig stengt 2 uker på sommeren, samt onsdag før skjærtorsdag og 23. desember. 

For sommeren 2021 er dette; uke 29 og uke 30. 

Samt onsdag før påske; 31.mars og 23. desember.