FORELDREMØTE 2.MAI 2022

Vi ønsker alle foreldre velkommen til foreldremøte mandag 2.mai kl 18-20

Vi har gleden til å invitere alle til foreldremøte i Bambini mandag 2.mai kl 18-20. 

 

Agenda småbarn:  "Montessori hjemme"

Agenda storbarn: "Støttende respons" 

 

Alle får omvisingen og gjennomgang på sin avdeling. 

Enkel servering! Vel møtt! 

 

hilsen

Personalet