Åpningstid

Vi er åpent hele året - med to uker sommerstengt.

Bambini sin åpningstider er mellom kl 730-1630.  Det er kjernetid på storbarn fra kl 830-14. Kommer dere senere eller blir hente før, er det fint at vi får beskjed.

Det er seks planleggingsdager i året. For barnehageåret 2015/2016 er disse dagene: 12., 13. og 14. august. 23. desember. 29. januar 2016 og 6. mai 2016.

Det er behovsåpent i skoleferie, og det må være minimum 5 barn på hele huset skal vi ha åpent.

De to siste ukene i juli har vi sommerstengt. Dette er i 2016 uke 29 og uke 30. Barna skal ha minimum fire uker ferie, og tre av disse sammenhengende mellom 1.juni og 1.september.