Priser og inntak

Vi følger kommunale priser og har felles opptak med dem.

Vi følger makspris, som er pr 1.1.2018 er for 100 % plass kr 2910,- pr mnd pr. Det betales kr 300 for mat. I juli er det betalingsfri.

100 % plass: kr 2910 + kr 300 i matpenger

80 % plass: kr 2619 +  matpenger

60 % plass: kr 2037 +  matpenger

Vi har de samme betingelser om søskenmoderasjon og redusert betaling som kommunale barnehager.

Alle som skal søke til Bambini må søke elektronisk, og det er 2 måneder oppsigelsestid. Oppsigelse som kommer etter 1. juni, må det betales 2 mnd oppsigelsestid. 

 

 

redigert 1.8.2018 RRM