Priser og inntak

Vi følger kommunale priser og har felles opptak med dem.

Vi følger makspris, som er pr 1.9.2017 kr 2730,- pr mnd pr. Det betales kr 300 for mat. I juli er det betalingsfri.

Vi har de samme betingelser om søskenmoderasjon og redusert betaling som kommunale barnehager.

Alle som skal søke til Bambini må søke elektronisk, og det er 2 måneder oppsigelsestid.