Ansatte

Jupiter

Raquel Moura Capelo Torp

Stilling: Assistent

Rapuel startet i Bambini i 2021, og er veldig opptatt av montessoripedagogikk. Hun startet på montessoriutdanning våren 2021 gjennom Duhovka Institut. For barnehageåret 2021/22 vil hun i hovedsak jobbe på Merkur.

Line Holmen Mosether

Stilling: Pedagogisk leder

Line har jobbet hos oss siden februar 2006, og er utdannet barnevernspedagog med et stort hjerte for de yngste barna. Line har tatt montessoripedagogiskutdanning for barn 0-3 år, og jobber som pedagogisk leder på Merkur.

Monica Brenne

Stilling: Pedagogisk leder
909 93 563
monica@bambini.no

Monica Brenne er utdannet pedagog og har jobbet mange år i barnehager. Monica er sertifisert medisinsk yogalærer for barn og tenåringer. Hun er pedagog på Jupiter, samt at hun har yoga for barna i barnehagen. Monica driver med utdanning til montessoripedagog gjennom Duhovka Institut og blir ferdig utdannet montessoripedagog for barn 3-6år i 2021.

Merkur

Camilla Korup

Stilling: Pedagogisk leder
922 26 135
camilla@bambini.no

Camilla er utdannet montessoripedagog og førskolelærer. Hun her jobbet i Bambini siden 2004, de siste årene som pedagogisk leder på Pluto.

Linn Margrethe Tron Kampen

Stilling: Fagarbeider

Aina Moen

Stilling: Barnehagemedarbeider

Aina startet i Bambini som kjøkkenansvarlig, men har flyttet seg på avdeling og jobber nå 100 % med barna. Hun startet på AMI assistentkurs i august 2015. Aina jobbet fra høsten 2015 på storbarn, men starter fra august 2021 i 100 % stilling på Merkur.

Personalet

Rigmor Rønning Myrvang

Stilling: Daglig leder
915 80 386
rigmor@bambini.no

Rigmor er utdannet montessoripedagog for barn i alderen 0-6 år, hun har grunnutdanning som førskolelærer og med videreutdanning innen spesialpedagogikk, veiledning og ledelse. Rigmor var med fra oppstarten av Bambini Montessoribarnehage høsten 2002. Hun har deltatt på mange Montessorikonferanser og -kongresser både internasjonalt og nasjonalt.

Wenke Bjørsrud

Stilling: Assistent

Wenke har jobbet som assistent i Bambini siden 2008. Wenke er opptatt av de yngste barna, og fletter Montessori inn i hverdagen på småbarn. Wenke jobber 100 % på Pluto.

Renè Van Hoven

Stilling: Assistent

Renè er opprinnelig fra Nederland, og kom til Norge i 2004. Han har jobbet i Bambini i mange år. For barnehageåret 2021/22 jobber han på Uranus. Renè er en praktisk og positiv mann. Han har AMI assistentkurs innen montessoripedagogikk.

Mona Ulland Dahlsrud

Stilling: Assistent

Mona Dahlsrud har jobbet i Bambini siden 2012, og har masse ulik erfaring fra andre næringer, men stor interesse for Montessoripedagogikk og er veldig opptatt av de yngst barna i barnehagen. Mona har tatt AMI montessoriassistentkurs, og jobber barnehageåret 2021/22 på Merkur.

Anca Stoian

Stilling: Assistent

Anca har jobbet hos oss siden september 2013. Hun har International Studier med Bachelor of Arts fra Universitetet i Salisbury, USA. Fra august 2021 har Anca foreldrepermisjon.

Mari Grøndahl

Stilling: Assistent

Mari har jobbet i Bambini i mange år, og for barnehageåret 2021/22 har Mari 80 % stilling på Saturn.

Raquel Moura Capelo Torp

Stilling: Assistent

Rapuel startet i Bambini i 2021, og er veldig opptatt av montessoripedagogikk. Hun startet på montessoriutdanning våren 2021 gjennom Duhovka Institut. For barnehageåret 2021/22 vil hun i hovedsak jobbe på Merkur.

Siri Ottinsen

Stilling: Pedagogisk leder
984 14 470
siri@bambini.no

Siri er utdannet barnehagelærer og har fordypning i Montessoripedagogikk fra Høgskolen i Vestfold. Siri starter som pedagog på Saturn fra 1.1.2016. Hun har master i tilpasset opplæring fra Høgskolen i Hedmark 2017. For barnehageåret 2021/22 jobber Siri som pedagogisk leder på Uranus.

Monica Brenne

Stilling: Pedagogisk leder
909 93 563
monica@bambini.no

Monica Brenne er utdannet pedagog og har jobbet mange år i barnehager. Monica er sertifisert medisinsk yogalærer for barn og tenåringer. Hun er pedagog på Jupiter, samt at hun har yoga for barna i barnehagen. Monica driver med utdanning til montessoripedagog gjennom Duhovka Institut og blir ferdig utdannet montessoripedagog for barn 3-6år i 2021.

Camilla Korup

Stilling: Pedagogisk leder
922 26 135
camilla@bambini.no

Camilla er utdannet montessoripedagog og førskolelærer. Hun her jobbet i Bambini siden 2004, de siste årene som pedagogisk leder på Pluto.

Iselin Børresen

Stilling: Pedagogisk leder

Iselin er utdannet barnevernspedagog. Hun har jobbet i Bambini siden 2008 og har de siste årene vært pedagogisk leder for Saturn. Iselin ble utdannet montessoripedagog våren 2021 fra Duhovka Institut.

Line Holmen Mosether

Stilling: Pedagogisk leder

Line har jobbet hos oss siden februar 2006, og er utdannet barnevernspedagog med et stort hjerte for de yngste barna. Line har tatt montessoripedagogiskutdanning for barn 0-3 år, og jobber som pedagogisk leder på Merkur.

Mona Edvardsen

Stilling: Pedagogisk leder

Mona er utdannet Montessoripedagog og barnehagelærer. Hun har jobbet i Bambini siden 2004. For barnehageåret 2021/2022 er Mona pedagogisk leder på Pluto.

Petter Benum Stormoen

Stilling: Vikar
466 20 835
petter@bambini.no

Petter er snart utdannet barnehagelærer, og jobber hos oss som vikar.

Eva Bækkel

Stilling: Eier
990 18 306
eva@bambini.no

Eva startet Bambini i 2002, da hun følte pedagogikken ville være et godt supplement til andre barnehager i området. Eva er utdannet montessoripedagog for barn i alderen 0-9 år. Eva satt tidligere i styret i Montessori Europa, og er opptatt av montessori globalt. Eva har deltatt på mange Montessorikonferanser og -kongresser, både internasjonalt og nasjonalt. Fra våren 2021 har Eva ansvar for turene for barna på storbarn, hvor undring, mestring og erfaringer er viktige stikkord.

Robert Fischbeck

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Rob har jobbet i Bambini siden 2004. Han har mye ulik yrkeserfaringer og livserfaringer, som er viktig for oss som en lærende organisasjon. Rob er god på å reflektere med barna, også om de store spørsmålene. Rob har tatt montessoriutdannelse og jobber nå som montessoriveileder på Saturn.

Gry Olafsen Dahl

Stilling: Pedagogisk medarbeider
994 78 574
gry@bambini.no

Gry har vært vikar hos oss fra høsten 2019. Hun har Bachelor i pedagogikk fra Høgskolen på Lillehammer. Gry er fra barnehageåret 2021 pedagog på Saturn i 100 % stilling, hun startet våren 2021 på montessoriutdannelse gjennom Duhovka Institut.

Ingrid Viken

Stilling: Fagarbeider

Ingrid er utdannet barne-og ungdomsarbeider. De siste årene har Ingrid jobbet på Pluto med de yngste barna, og har hovedansvar som integreringsressurs på avdelingen.

Linn Margrethe Tron Kampen

Stilling: Fagarbeider

Jennifer Varbanov

Stilling: Fagleder
404 70 868
jennifer@bambini.no

Jennifer har jobbet i Bambini siden høsten 2004, og jobber nå som Fagligleder for hele Bambini. Jennifer har mye pedagogiskutdanning, og Master i Montessoripedagogikk fra USA. Hun er også instruktør og leder for barnehagelærerutdanningen innen til Duhovka Institut, som utdanner montessoripedagoger bl.a i USA, Tsjekkia og Norge. Jennifer har deltatt på mange Montessorikonferanser og -kongresser, både internasjonalt og nasjonalt. Jennifer er nestleder i Norsk Montessoriforbund og styreleder for Hamar Montessoriskole.

Eliza Grzegorczyk

Stilling: Barnehagemedarbeider
981 80 734
eliza@bambini.no

Eliza har jobbet hos oss siden januar 2018. Eliza har masse ulik erfaring i å jobbe med mennesker, og har master fra Polen. Høsten 2020 ble Eliza ferdig med ekstra utdanning inne Montessoripedagogikk, og for barnehageåret 2021/22 jobber hun 100 % som barneveileder på Jupiter.

Matias Ignacio Olivares Martinez

Stilling: Barnehagemedarbeider
971 68 126
matias@bambini.no

Matías kommer fra Barcelona, hvor han har studert samtidskunst og kunstterapi. Han har jobbet i Bambini fra februar 2018 og er svært interessert i pedagogikken til Maria Montessori, kunstterapi og musikk. Han har nå startet på utdannelsen som montessorilærer gjennom Duhovka Institut. Matias jobber barnehageåret 2021/22 på Uranus.

Aina Moen

Stilling: Barnehagemedarbeider

Aina startet i Bambini som kjøkkenansvarlig, men har flyttet seg på avdeling og jobber nå 100 % med barna. Hun startet på AMI assistentkurs i august 2015. Aina jobbet fra høsten 2015 på storbarn, men starter fra august 2021 i 100 % stilling på Merkur.

Pluto

Wenke Bjørsrud

Stilling: Assistent

Wenke har jobbet som assistent i Bambini siden 2008. Wenke er opptatt av de yngste barna, og fletter Montessori inn i hverdagen på småbarn. Wenke jobber 100 % på Pluto.

Mona Ulland Dahlsrud

Stilling: Assistent

Mona Dahlsrud har jobbet i Bambini siden 2012, og har masse ulik erfaring fra andre næringer, men stor interesse for Montessoripedagogikk og er veldig opptatt av de yngst barna i barnehagen. Mona har tatt AMI montessoriassistentkurs, og jobber barnehageåret 2021/22 på Merkur.

Mona Edvardsen

Stilling: Pedagogisk leder

Mona er utdannet Montessoripedagog og barnehagelærer. Hun har jobbet i Bambini siden 2004. For barnehageåret 2021/2022 er Mona pedagogisk leder på Pluto.

Saturn

Anca Stoian

Stilling: Assistent

Anca har jobbet hos oss siden september 2013. Hun har International Studier med Bachelor of Arts fra Universitetet i Salisbury, USA. Fra august 2021 har Anca foreldrepermisjon.

Mari Grøndahl

Stilling: Assistent

Mari har jobbet i Bambini i mange år, og for barnehageåret 2021/22 har Mari 80 % stilling på Saturn.

Iselin Børresen

Stilling: Pedagogisk leder

Iselin er utdannet barnevernspedagog. Hun har jobbet i Bambini siden 2008 og har de siste årene vært pedagogisk leder for Saturn. Iselin ble utdannet montessoripedagog våren 2021 fra Duhovka Institut.

Robert Fischbeck

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Rob har jobbet i Bambini siden 2004. Han har mye ulik yrkeserfaringer og livserfaringer, som er viktig for oss som en lærende organisasjon. Rob er god på å reflektere med barna, også om de store spørsmålene. Rob har tatt montessoriutdannelse og jobber nå som montessoriveileder på Saturn.

Gry Olafsen Dahl

Stilling: Pedagogisk medarbeider
994 78 574
gry@bambini.no

Gry har vært vikar hos oss fra høsten 2019. Hun har Bachelor i pedagogikk fra Høgskolen på Lillehammer. Gry er fra barnehageåret 2021 pedagog på Saturn i 100 % stilling, hun startet våren 2021 på montessoriutdannelse gjennom Duhovka Institut.

Eliza Grzegorczyk

Stilling: Barnehagemedarbeider
981 80 734
eliza@bambini.no

Eliza har jobbet hos oss siden januar 2018. Eliza har masse ulik erfaring i å jobbe med mennesker, og har master fra Polen. Høsten 2020 ble Eliza ferdig med ekstra utdanning inne Montessoripedagogikk, og for barnehageåret 2021/22 jobber hun 100 % som barneveileder på Jupiter.

Uranus

Renè Van Hoven

Stilling: Assistent

Renè er opprinnelig fra Nederland, og kom til Norge i 2004. Han har jobbet i Bambini i mange år. For barnehageåret 2021/22 jobber han på Uranus. Renè er en praktisk og positiv mann. Han har AMI assistentkurs innen montessoripedagogikk.

Siri Ottinsen

Stilling: Pedagogisk leder
984 14 470
siri@bambini.no

Siri er utdannet barnehagelærer og har fordypning i Montessoripedagogikk fra Høgskolen i Vestfold. Siri starter som pedagog på Saturn fra 1.1.2016. Hun har master i tilpasset opplæring fra Høgskolen i Hedmark 2017. For barnehageåret 2021/22 jobber Siri som pedagogisk leder på Uranus.

Ingrid Viken

Stilling: Fagarbeider

Ingrid er utdannet barne-og ungdomsarbeider. De siste årene har Ingrid jobbet på Pluto med de yngste barna, og har hovedansvar som integreringsressurs på avdelingen.

Matias Ignacio Olivares Martinez

Stilling: Barnehagemedarbeider
971 68 126
matias@bambini.no

Matías kommer fra Barcelona, hvor han har studert samtidskunst og kunstterapi. Han har jobbet i Bambini fra februar 2018 og er svært interessert i pedagogikken til Maria Montessori, kunstterapi og musikk. Han har nå startet på utdannelsen som montessorilærer gjennom Duhovka Institut. Matias jobber barnehageåret 2021/22 på Uranus.