Åpningstid

Vi er åpent hele året - med to uker sommerstengt, stengt onsdag før påske og 23. desember..

Bambini sin åpningstider er mellom kl 730-1630.  Det er kjernetid på storbarn fra kl 830-14. Kommer dere senere eller blir hente før, er det fint at vi får beskjed.

Det er seks planleggingsdager i året. 

Planleggingsdager for barnehageåret 2020/2021 er:

  • 12. , 13. og 14. august 2020
  • 27.november 2020
  • 4. januar 2021
  • 28. mai 2021

 

Vi har forøvrig stengt 2 uker på sommeren, samt onsdag før skjærtorsdag og 23. desember. 

For sommeren 2021 er dette; uke 29 og uke 30. 

Samt onsdag før påske; 31.mars og 23. desember.