Montessoripedagogikken

Bambini Montessoribarnehage drives et Montessoripedagoikken, som har fått sitt navn etter Maria Montessori (1870-1952). Hun var Italias første kvinnelige lege og gjennom metodisk observasjon av barnet fant hun nøkkelen til at all læring finnes i hvert enkelt barn.

Montessoripedagogikken tar utgangspunkt i at alle barn går igjennom de samme utviklingsstadier, men i forskjellig tempo. Dette kalles for sensitive perioder. Hvert steg barnet tar, bygger på de ulike erfaringene banret allerede har. Barnet er sin egen læremester: "Hjelp meg til å hjelpe med selv" sier barnet.

Lærerens oppgaver er å observerer, støtte og legge forholdene til rette for at barnet kan utvikle seg selv. Ved at barnet får frihet til å velge, og at bi følger barnets spontane interesse, skaper vi harmoni og arbeidsglede hos barna.

I montessori skal barnet ha nok tid og rom, barnet skal selv fundere og finne egne løsninger på utfordringer. Barnet skal fritt og ut ifra sine behov kunne få utvikle seg og lære, og barnet skal kunne utvikle selvstendighet og oppleve mestringsfølelse.

Hovedprinsipper:

  • Tilrettelagt miljø
  • Frihet og ansvar
  • Individuelt tilpasset
  • Konkretisering og motorikk
  • Helheten og fredstanken