Fredstanken

"Fred blant menneskene"

Fred blant menneskene er den røde tråden i Maria Montessori sitt budskap. Hennes metod er å styrke barnas evne til å konsentrere seg, oppnå selvdisiplin, selvtillit, tillit til andre mennesker og respekt for andre kulturer og meninger.

Vi jobber mye med temaet gjennom hverdagen, både gjennom konkret konfliktløsning og markere de store fredsdagene!

Her samles hele barnehagen ute og tenner lys for fred 21.september.

 

Her er felles Handlingsplan mot mobbing fra Hamar Kommune

 

redigert mars 2023