Arbeidssyklus

"Ta barnet på alvor!" mente Maria Montessori

Vi kaller barns virksomhet for arbeid. Vi ønsker å vise respekt for barns virksomhet og det barnet gjør. For barn er alt på "alvor, for dem er det viktig og virkelig. Barn utvikler seg hele tiden, og har en indre hensikt til sin adferd. Barna skal få være aktive og arbeide med det de selv ønsker. Barnet skal ha frihet til å velge aktiviteter ut i ifra interesse og egenskaper. Gjennom arbeid får barnet utvikle roller, grenser og utforske aktivitetene. Banra velger å jobbe alene eller sammen med andre. Det skal være indre glede i arbeidt for barna!

For at barna skal komme inn i en god konsentrasjon er det viktig at barna får jobbe uforstyrret. Derfor ønsker vi at storbarn skal ha en arbeidstid på 3 timer. Dette mener vi er viktig for at barna skal kunne oppnå dyp konsntrasjon og fordypning.

Vi mener; Konsentrasjon er nøkkelen til all senere læring!