Overganger

"Følg barnet" sa Maria Montessori

Overgang mellom avdelinger:

Barn utvikler seg på samme måte, men i ulikt tempo. Vi i Bambini ønsker å følge barnet framfor å følge kalenderen. Dette gjør at barna skifter fra avdelingene når barna er klare for det. Dette skjer i sammarbeid mellom hjem og pedagogene på avdelingene.

Alle avdelinger har en egen plan for overgangene, og det skal være en gradvis tilvenning tilpasset hvert enkelt barn.

Overgang til skolen:

Vi har et godt samarbeid med Hamar Montessoriskole, hvor de fleste barna starter. For de barna som starter på tradisjonelle skoler, så oppfordrer vi kontaktlærere til å komme hit for observasjon. Slik at dem også blir kjent med barnet, pedagogikken og hvor barnet kommer fra.