Månegruppe

"Det er det individuelle barnet og montessorimateriellet som lager forutsetningene!"

Månegruppen er de eldste barna i Bambini. Vi vektlegger at barna skal få møte ulike fagområder og varierte aktiviteter i et tilrettelagt miljø. Det er viktig med gruppetilhørighet og forberede barna til skole. Dette hander like mye om personlig forberedelser som eksempel selvstendighet, som faglig foreberdelse.

Vi sammarbeider tett med Hamar Montessoriskole, og har flere turdager felles med dem dette året.

Videre fokuserer vi på større tema som jordas historie, kusnt og geometriske konstruksjoner. Vi har flere utflukter til museeum, parker og arrangement. Månegruppeåret avsluttes med overnattingstur ute.

I år (2021/22) er det 15 månegruppebarn, så vi har valgt å dele gruppa i to på tvers av avdelinger. Disse to gruppene har vi valgt å kalle; "Karlsvogna" og "Orions belte". Begge gruppene har månegruppe samling på tirsdager. Månegruppebarna er med sine representative avdelinger på tur, men har en egen turdag den siste onsdag i måneden. 

Det er Jen og Rigmor som har hovedansvaret for månegruppa i år. 

 

Sist redigert: august 2021. RRM