Voksenrollen

"Når barnet jobber som om jeg ikke eksisterer, har jeg lykkes i mitt arbeid! " - Maria Montessori

En viktig del av montessoripedagogikken er observasjon og dokumenteasjon. Det er barnet som skal være aktivt, og de voksne skal fungere som veileder og tilrettelgger. Det er viktig med klare og tydelige voksne, som er bevisste på sinegen adferd og fungerer somgode rollemodeller. De voksne i Bambini skal stole på barnet, og gi barnet mulighet til selvstendig utvikling.