Kvalitetsplan for Hamar kommune

I Hamar er det i tillegg til rammeplanen utarbeidet ulike planer for barnehagene

Kvalitetsplanen
Kvalitetsplanen bygger på Nasjonale føringer/mål, kommunale føringer og virksomhetens føringer.

Kvalitetsplanen skal bidra til å gi barna et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet. Den skal sikre at alle barn får et godt og inkluderende læringsmiljø.

 

Se her: 

 Kvalitetsplan

 

Trygt og godt barehagemiljø

se her:

 

HK Plan - trygt og godt barnehagemiljø_web (1)

 

 

Handlingsplan mot mobbing 

se her:

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING barnehagene i Hamar kommune

 

Handlingsplan vold og sekseulle overgrep - Hamar Kommune 

se her:

Handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep barnehagene i Hamar - versjon 1 - 2021 (1)

 

 

"Aktive hender" - plan utviklet av fysioteraputer og ergoterapauter i Hamar Kommune. 

se her:  

AKTIVE HENDER I HVERDAGEN siste redigerte 03.03.20