Turdager

Naturen er en viktig læringsarena!

Alle avdelinger har egen turdag i uken. Hvor fokusen blir å være ute,  undre og utfolde seg i naturen. Barn bør få utfolde seg fritt, lære samspillet i naturen og ta vare på omgivelene. Det vi jobber med inne, tas også med ut - både faglige tema, men også de ulike prinsippene som respekt, frihet, orden, harmoni og høflighet.

glade barn på tur

Storbarn bør ha med seg sekk med sitteunderlag, skift og drikke.

Husk at alle har på seg klær etter været, og helst ull inderst!

 

Pluto, Merkur og hver avdeling på storbarn har sin egen turdag. Dagene er faste, om det ikke skjer noe uforutsigbart eller spesielle arrangement som barna skal delta på. Hver avdeling vil nformere om hvilken dag som er turdag for hver gruppe. 

Månegruppa (5-årsgruppa) kan har egen tur (ca siste fredag i måneden) blir resten av barna på hver avdeling sammen på tur, men dette vil bli annonsert i forkant.

Vi varierer på hvor vi går og hva vi har som tema - men hovedsaklig har vi faste steder, slik at vi kan følge naturens gang gjennom året.

Vi har ikke turdager i august, men er ellers i året på tur stort sett uansett vær. (Kun med kuldeforbehold)

 

 

Sist redigert: august 2021, RRM