Turdager

Naturen er en viktig læringsarena!

Alle avdelinger har egen turdag i uken. Hvor fokusen blir å være ute,  undre og utfolde seg i naturen. Barn bør få utfolde seg fritt, lære samspillet i naturen og ta vare på omgivelene. Det vi jobber med inne, tas også med ut - både faglige tema, men også de ulike prinsippene som respekt, frihet, orden, harmoni og høflighet.

glade barn på tur

Storbarn bør ha med seg sekk med sitteunderlag, skift og drikke. Husk at alle har på seg klær etter været, og helst ull inderst!

Pluto har turdag tirsdag.

Merkur har turdag torsdag.

Storbarn har turdag på fredager. Her deler vi gruppene inn i avdelinger, og de dagene månegruppa har egen tur (ca siste fredag i måneden) blir resten av barna på hver avdeling sammen på tur.

Vi varierer på hvor vi går og hva vi har som tema - men hovedsaklig har vi faste steder, slik at vi kan følge naturens gang gjennom året.

Vi har ikke turdager i august, desember og juni. Da skjer det mye annet i barnehagen, og andre turer barna deltar på!