Priser og inntak

Vi følger kommunale priser og har felles opptak med dem.

Vi følger makspris, som er pr 1.1.2023 er for 100 % plass kr 3000,- pr mnd pr. Det betales kr 400 for mat pr måned. I juli er det betalingsfri.

100 % plass: kr 3000 + kr 400 i matpenger

80 % plass: kr 2700 +  matpenger

60 % plass: kr 2100 +  matpenger

Vi har de samme betingelser om søskenmoderasjon og redusert betaling som kommunale barnehager.

Alle som skal søke til Bambini må søke elektronisk, og det er 2 måneder oppsigelsestid. Oppsigelse som kommer etter 1. juni, må det betales 2 mnd oppsigelsestid. 

 

Redusert foreldrebetaling

Hvis familien din har en samlet inntekt som er lavere enn 592.167 kroner kan dere søke om å få redusert betaling for barnehageplassen. Ved inntekt lavere enn 583.650 kroner kan barnet få gratis kjernetid i barnehagen (gjelder 2,3, 4, og 5-åringer)

 

Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten i barnehagen, derfor kan beløpet variere mellom barnehagene.

Slik søker dere:
Dere sender søknadsskjema via elektronisk søknadsskjema

 

redigert 20.1.23  RRM