Priser og inntak

Vi følger kommunale priser og har felles opptak med dem.

Vi følger makspris, som er pr 1.1.2020 er for 100 % plass kr 3135,- pr mnd pr. Det betales kr 300 for mat. I juli er det betalingsfri.

100 % plass: kr 3135 + kr 300 i matpenger

80 % plass: kr 2822 +  matpenger

60 % plass: kr 2195 +  matpenger

Vi har de samme betingelser om søskenmoderasjon og redusert betaling som kommunale barnehager.

Alle som skal søke til Bambini må søke elektronisk, og det er 2 måneder oppsigelsestid. Oppsigelse som kommer etter 1. juni, må det betales 2 mnd oppsigelsestid. 

 

 

redigert 1.5.2020 RRM