Fredsdagen 21.september 2019

FN sin internasjonale Fredsdag ble markert i Bambini Montessoribarnehage

For oss som jobber med montessoripedagogikken er fredsbudskapet viktig. Vi har som tradisjon å tenne lys denne dagen for å markere ønske om fred i hele verden. I år var 21.september på en lørdag, derfor flyttet vi markeringen til mandag 23.september.

 

Storsamling med markering for FN sin Internasjonale Fredsdag! Vi sang "Light a Candle for Peace" mens vi sendt lyset rundt til alle barna i barnehagen. 

Venner er viktig!

"Skal vi oppnå en fredlig verden, må vi starte med barna!" Maria Montessori