Barnehagene stengt til over påske!

Tiltakene videreføres til over påske

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

Barnehagen skal fremdeles sørge for å gi et tilbud til utsatte barn, og unge og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner. Et slikt behov meldes til styrer på e-post, slik at vi kan organisere dette best mulig. 

Vi ønsker alle sammen en fin og smittefri tid! :) 

Ta vare på hverandre og gjør hverdagen god <3