Gjenåpning av barnehagen 20.april 2020

Bambini Montessoribarnehage gjenåpner fra 20.april med redusert åpningstid.

Informasjon om smittevern i Bambini Montessoribarnehage

Vi ser veldig frem til å kunne gjenåpne barnehagen for fullt fra 20. april. Hamar kommune har begrenset åpningstid til kl. 8-15. Vi i Bambini Montessoribarnehage har åpent mellom kl. 8-1530. Dette for å kunne gjennomføre at barna er sammen med den samme voksne hele dagen.

Informasjon fra helsemyndighetene viser at få barn er identifisert som smittet i Norge og i verden for øvrig. Barn og unge har så langt også vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus.

Den nye, nasjonale smittevernveilederen for barnehager ble publisert onsdag og denne er et viktig verktøy for oss når vi gjenåpner barnehagen. 

For at vi skal skape en trygg og god barnehagedag for både barn, ansatte og foreldrene er det viktig at vi gjennomfører en del tiltak for å redusere risiko for smittespredning. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre god hygiene og godt smittevern. For at vi skal lykkes i dette arbeidet er det også viktig at vi har dere med på laget.

 

I Bambini Montessoribarnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold i barnehagen
 • vaske leker jevnlig
 • være ekstra mye ute med barna i tiden fremover
 • ha mindre grupper (kohorter) av barn som er sammen med faste ansatte
 • disse kohortene skal ha minst mulig kontakt med andre kohorter, men kan samarbeide med en fast annen kohort noen tider av dagen eller på tur utenfor barnehagen
 • ekstra smittevernrutiner rundt måltid, stell og bringing/henting
 • færre kontaktpunkt, ved at foreldre ikke er inne i garderoben i barnehagen. Det avtales og varsles pr SMS til kontaktpersonen før ditt barn leveres/hentes. Henting og levering skjer for storbarn i porten ute, og småbarn ved utgangsdøra på avdelingen.
 • Ansatte har vært på kurs med både PBL, Frisk HMS og kunnskapsforlaget med smittevern, risikovurdering og hvordan gjenåpne barnehagen. Alle er godt forberedt og alle nye rutiner er nøye gjennomgått.

 

Vi skal fremdeles ivareta ditt barns behov for omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna – ikke minst under denne pandemien.

Hva må du som forelder bidra til:

 • Dersom barnet ditt har symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie.
 • Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen.
 • Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen.
 • Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre. En foreldre må være tilgjengelig hele tiden pr telefon. Gi dette telefonnummer til den ansatte som er leder for ditt barns kohort i denne perioden.
 • Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Barn som skal være ute, kommer ferdig påkledd for utelek.
 • Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.
 • Barna må ha rene klær hver dag, og helst klær som tåler 60 grader vask.
 • Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. 
 • Vi oppfordrer til at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute. Alle har vi fortsatt et ansvar for færrest mulig kontaktpunkter. Og selv om barnehagen åpner igjen gjelder alle de samme regler om hygiene og færrest mulig kontaktpunkter, og at alle blir mest mulig hjemme på fritiden.
 • Alle barn har med all mat og drikke i en sekk hver dag. Her også med tøy og skift som trengs for hele dagen. Denne blir med på turer barn tar utenfor barnehagen. Det blir ikke anledning til å spise frokost i barnehagen i denne perioden. Ikke anledning til å ha mat i kjøleskap. Det serveres ikke frukt og melk fra barnehagen. Både pga. smittevern, men også for å sikre nok voksen med barna i denne perioden.
 • Hvis en ansatt blir syk på jobb, kan det settes inn en annen ansatt i kohorten. Om dette ikke er mulig, må barna sendes hjem.

 

Vi forstår om det er noen venner barnet ønkser å være sammen med, men som ikke er på barnets kohort. Dette er hvordan vi klarer å løse denne situasjonen første uke av gjenåpningen. Ikke alle barn velger å være i barnehagen, og det er mange hensyn som må tas.

Jeg vil til slutt takke dere alle for forståelsen dere har vist i denne perioden, og for at dere nå er med og bidrar til at vi skal sikre en trygg og god gjenåpning av Bambini Montessoribarnehage.

 

 

På vegne av alle oss i Bambini Montessoribarnehage

Rigmor Rønning Myrvang