Revidert smittevernveileder for barnehagene

Barnehagen har nå vært åpen i 3 uker, og vi føler at vår nye hverdag går bra!

Torsdag ettermiddag publiserte Utdanningsdirektoratet en revidert smittevernveileder for barnehagene. Den største forskjellen på den opprinnelige og den reviderte smittevernveilederen er at det er en betydelig økning i fleksibiliteten barnehagene får med å sette sammen kohorter med utgangspunkt i lokale forutsetninger.

Fortsatt er viktige prinsipper:

  •       Syke personer skal ikke være i barnehagen
  •       God hygiene
  •       Redusert kontakthyppighet mellom personer

Vi føler det i denne perioden har fungert veldig bra, og ønsker ikke å endre så mye på de rutine vi har innarbeidet. Den største endringen vi gjør er at ikke alle søsken er på samme kohort. Dette er etter observasjoner og nøye vurderinger, mtp hva som er barnets beste i forhold til behov, utvikling og samspill.