Maria Montessori 150 år

150 års jubileum

31. mai er det 150 år siden Maria Montessori ble født 

Hver dag hedres Maria Montessoris livsverk i hjem, barnehager og skoler over hele verden. Det er nå mer enn 25 000 montessoriskoler og -barnehager spredt over 140 land, og montessoripedagogikken brukes stadig på nye områder og for å hjelpe flere mennesker.


Maria Montessori ble født 31. august 1870 i Chiaravalle i Italia.

Hun brøt tidlig med de tradisjonelle barrierene for hva kvinner burde og kunne gjøre, og begynte først på en teknisk utdanning med mål om å bli ingeniør. Etter hvert startet hun en karriere innen medisin. Universitetet gjorde det tydelig at hun ikke var ønsket som student, og hun fikk dårligere arbeidsvilkår enn sine mannlige medstudenter. Likevel gjorde hun det svært godt. Da hun fullførte legestudiet i 1896, var hun én av Italias første kvinnelige leger.

Samme år ble hun invitert til å tale på en internasjonal konferanse for kvinners rettigheter i Berlin. Hun var opptatt av lik lønn for likt arbeid, lik rett til utdanning for kjønnene, og at likebehandling av kvinner og menn ville gagne alle. Hun hadde et brennende engasjement for de svakeste i samfunnet og så et behov for radikale endringer, både når det gjaldt holdninger og strukturelt. På en nasjonal pedagogikk-konferanse i 1898 talte hun om barn med funksjonshemminger, som i datidens Italia nærmest ble stuet bort og glemt av resten av samfunnet. Hun argumenterte for at disse barna burde få utdanning, støtte og omsorg og at mange av utfordringene deres kunne bli langt mindre ved hjelp av et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø.

Som lege ble hun med i et forskningsprosjekt ved en psykiatrisk klinikk ved Universitetet i Roma. Her jobbet hun med psykisk utviklingshemmede barn, og gjennom forskning, observasjoner og analyser ble grunnstenene til montessoripedagogikken lagt. Resultatene var formidable, og mange av disse barna gjorde det bedre akademisk enn «normale» barn. Det var en bragd, men Montessori spurte samtidig seg selv hvorfor de andre barna som skulle hatt bedre forutsetninger ikke gjorde det enda bedre. Dette gjorde henne enda mer overbevist om at utdanningssystemet måtte endres radikalt for at alle barn uansett utgangspunkt skulle få utnytte sitt potensiale.

6. januar 1907 er en viktig dato i montessorihistorien, det er da Maria Montessori åpnet sin første Casa dei Bambini i Roma. To år senere holdt hun sitt første kurs i montessoripedagogikk for fremtidige montessoripedagoger. Hennes resultater og forskning vekket både interesse og begeistring internasjonalt, og de påfølgende årene reiste hun over hele verden for å holde foredrag, spre kunnskap om montessoripedagogikken og bidra til etablering av montessoribarnehager.

Forut for sin tid!
Det sies ofte at Maria Montessori var en kvinne forut for sin tid, både med tanke på barne- og menneskesynet, kunnskap om læring, likestilling og arbeidet for sosial reform gjennom utdanning.

Fascistregimet i Italia stengte montessoriskoler i Montessoris hjemland, og andre verdenskrig førte til store tilbakeskritt i Europa. Disse krigsårene tilbrakte Montessori i India sammen med sønnen Mario, som jobbet sammen med sin mor og videreførte arbeidet hennes etter at hun døde 6. mai 1952. Hennes utrettelig arbeid for menneskerettigheter og fred gjennom utdanning førte til at hun ble nominert til Nobels fredspris tre ganger, i 1949, 1950 og 1951.

Vi er takknemlig for alt hva Maria Montessori kjempet for, hennes arbeid, utprøving av metode, studier av barn og hennes geniune interesse for barns utvikling og troen på barnet! 

Vi vil markere hennes fødselsdag mandag 31.august 2020 på en storstilt måte ,ut ifra den situasjonene vi er i nå, med Covid-19. Markeringen vil skje i Ankerskogen fra kl 10 mandag 31.august!

Vi gleder oss! 

 

"Free the child´s potential, and you will transform him into the world!" Maria Montessori