Den Internasjonale Fredsdagen 21.september 2020

Den Internasjonale Fredsdagen 21. september 2020

Vi markerte den Internasjonale Fredsdagen med en "storsamling" ute i hagen, hvor hver avdeling var inndelt i sine kohorter. 

Vi sang "Candle for Peace" sammen, og et barn sang en vakker svensk sang for oss.

Markeringen av Maria Montessori sin fødselsdag 31.august måtte avlyses da vi den uka kom i rødt nivå i barnehagen. Vi snakket i dag om Maria Montessori og hennes budskap om fred! Alle barn fikk med seg en løk hjem, som dem kan plante og spre fredsbudskapet. 

I fellesskap plantet vi et morelltre i hagen i barnehagen, til minne om Maria Montessori sin 150 år fødselsdag.