31.august - Maria Montessori sin fødselsdag!

31.august var det 153 år siden Maria Montessori ble født!

 Maria Montessori ble født 31. august 1870 i Chiaravalle i Italia. Dette markerte vi i dag med årets første storsamlinga! 

Hver dag hedres Maria Montessoris livsverk i hjem, barnehager og skoler over hele verden. Det er nå mer enn 25 000 montessoriskoler og -barnehager spredt over 140 land, og montessoripedagogikken brukes stadig på nye områder og for å hjelpe flere mennesker. Et eksempel er arbeidet som nå gjøres med eldre og demente, der prinsippene i montessoripedagogikken gir selvstendighet, verdighet og fellesskap til eldre som er avhengige av hjelp.

Vi er glad for arbeidet denne banebrytende damen gjorde, og at vi kan fortsette arbeidet med pedagogikken hver dag i Bambini!