Foreldreundersøkelse

I november 2023 gjennomfører vi foreldreundersøkelse i samarbeid med Udir

 

Vi i Bambini Montessoribarnehage ønsker å vite hvordan dere som foreldre og foresatte opplever barnehagen. Vi gjennomfører derfor Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse for barnehager.

Resultatene fra undersøkelsen er viktige for vårt videre arbeid med å lage en god barnehage. Vi oppfordrer derfor alle til å svare på undersøkelsen.

Det tar omtrent 5 minutter å svare. Svarene dine knyttes ikke til ditt eller ditt barns navn.

Har du flere barn i barnehagen?

Dersom du har flere barn i barnehagen, får du en e-post og/ eller sms per barn. Når du trykker på lenken, ser du hvilket barn og hvilken avdeling du svarer for.

Har du spørsmål til undersøkelsen, ta kontakt med styrer eller andre som jobber i barnehagen.

Frist for å besvare undersøkelsen er 20.11.2020