Stillingsannonse: Vikar i Barnehage

Vil du være vikar i barnehagen? En mulighet til å jobbe i en godt etablert barnehage, med fokus på det tilrettelagte miljøet og barnas utvikling:)


Vi søker etter engasjerte og omsorgsfulle vikarer til vår barnehage, som har forståelse for montessoripedagogikken og som kan støtte opp under vår daglige drift og gi barna en trygg og stimulerende hverdag. Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å jobbe med barn og få verdifull erfaring innen barnehagesektoren.

Arbeidsoppgaver:

  • Ta del i planlegging og gjennomføring av pedagogiske aktiviteter i tråd med Montessoripedagogikken, barnehagens årsplan og rammeplan.
  • Bidra til å skape et trygt og inkluderende miljø for barna, hvor omsorg og individuell tilpasning står sentralt.
  • Ivareta barnas behov for omsorg, trygghet og stimulering i samarbeid med øvrig personale.
  • Utføre daglige rutineoppgaver som måltider, stell og veilede barn.
  • Kommunisere jevnlig med foreldre om barnas trivsel og utvikling.

Kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning innen barne- og ungdomsarbeid, montessoripedagogikk eller annen relevant fagbakgrunn er en fordel, men ikke påkrevd.
  • Erfaring fra arbeid med barn er ønskelig.
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  • Evne til å skape gode relasjoner med barn og foreldre.
  • Fleksibel, ansvarsfull og pålitelig.

Dette er en midlertidig stilling med mulighet for forlengelse. Arbeidstiden vil variere etter behov og kan omfatte både hele og deler av dager.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med mulighet for faglig og personlig utvikling. Søkere vil bli vurdert fortløpende.

Søknad med CV sendes via e-post til rigmor@bambini.no snarest.