Samefolkets dag 6.februar

Vi markerer samefolkets dag fredag 6.februar! Med storsamling hvor temaet er samenes kultur, levemåte og språk.