Besøk fra Tsjekkia

Montessori er universell!

Uke20 hadde vi besøk av 10 Montessoripedagoger fra Tsjekkia! 

Det er fint å knytte internasjonale bånd og samarbeid rundt om i Europa og verden! 

Disse pedagogene jobber i ulike Montessorienheter i hele Tsjekkia, og var fornøyde med sitt opphold og imponert over hva dem observerte i Bambini og på Hamar Montessoriskole! 

Gaver fra besøket