Den Internasjonale Fredsdagen

Den 21.september er Den Internasjonale Fredsdagen!

Vi i Bambini markerte dagen ved felles samling for alle 83 barna med sang om fred! Etterpå gikk alle barna  ut og vi markerte dagen med å tenne lys i fellesskap! Dette gjøres over hele verden kl 11 - og vi ønsker fred på hele jorden! Dette er den røde tråden i Maria Montessori sin pedagogikk! Maria Montessori ble nominert 3 ganger for sitt arbeid for fred!