Månegruppetur til Norsk skogmuseum

Månegruppetur til Elverum og Norsk skogmuseum

Månegruppe var på Norsk skogmuseum med opplegg "Når naturen våkner!" Barna undret seg, brukte sansene og lærte om hva som skjer i naturen om våren!