Planleggingsdager august 2016

Planleggingsdager august 2016

Høstens planleggingsdager er onsdag 17., torsdag 18. og fredag 19. august. Da har personalet dager med faglig oppdatering, organsiering og planlegging av barnehageåret 2016/2017.

Barnehagen er da stengt disse dagene!