Lommebamse til Tanzania

Tenk å ha en Lommebamse - som passer på deg og gir det trygghet!

Ikke alle barn i verden har den trygghet og de godene som vi i Norge har! 

Lommebamser laget av brukere på Sangen Hospice for barna i SOS-barnebyen.

I dag fikk barna på storbarn høre om hvordan det er i en SOS-barneby, og hvordan det er i Tanzania. 

 

14.september drar Eva til Innlandshuset i SOS-barnebyen i Tanzania, med seg har hun 20 lommebamser og tegninger barna i barnehagen har tegnet!