Tema om Samer

Mangfold og gjensidig respekt er tema i Rammeplanen og fra Montessoripedagogikken.

Vi i Bambini har mange temaer om kulturer og tradisjoner, og barna blir kjent med ulike levemåter fra ulike kontinenter. Dette mener vi er med på å hjelpe barna til en større forståelser for andre, og da oppnå toleranse og respekt for ulikheter.

I forkant av Samefolketsdag 6.februar har vi fokus på temaet rundt samefolkets levemåte, kultur og tradisjoner. Barna møte ulike objektere, hører samisk musikk, språk og vi avslutter med samefest den 6. februar med mange aktiviteter ute, som lassokasting, aking på reinsdyrskinn, Bidos på bålet og kos i lavvo.