Handlingplan mot mobbing

Hamar kommune har utarbeidet en plan som gjelder for alle barnehagene i kommune. Alle barnehager i Hamar kommune har nulltoleranse mot mobbing.